Tradycje 3 Batalionu Pancernego AK „Golski”
Korporacja Akademicka Sarmatia jest depozytariuszem tradycji 3.Batalionu Pancernego AK Golski
 Program stypendialny im. prof. Jerzego Staniszkisa
W każdym semestrze Sarmatia przyznaje 5 stypendiów o wartości 2000 PLN każde
 Sarmatia żołnierzom wyklętym
Upamiętnienie żołnierzy podziemia niepodległościowego wywodzących się ze środowisk polskich korporacji akademickich
Paczka dla Bohatera
Świąteczna akcja pomocy weteranom w Polsce i zagranicą
Strażnicy Narodowej Pamięci
Poszukiwanie mogił polskich żołnierzy na terenie obecnej Ukrainy
Wystawy i konferencje
Korporacja Akademicka Sarmatia jest organizatorem licznych wystaw i konferencji naukowych

Inne projekty

Korporacja Akademicka Sarmatia jest organizatorem licznych wystaw