Stypendium Szermiercze
im. prof. Jerzego Staniszkisa

Korporacja Sarmatia w ramach projektu „Przywróćmy Tradycję Szermierki Akademickiej”, współfinansowanego przez Fundację Universitatis Varsoviensis oraz Fundację Banku Zachodniego WBK, w każdym semestrze  przyznaje 5 stypendiów o wartości 2000 PLN każde. Celem stypendium jest promowanie na Warszawskich uczelniach tradycyjnych zajęć szermierczych.

Stypendium szermiercze daje unikalną możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechtmistrzów Korporacji Sarmatia. Jest to jedyna okazja aby, nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej elitarnym stylu szermierki pojedynkowej.
W ramach stypendium zapewniamy szkolenie teoretyczne, opiekę fechtmistrzów, treningi umożliwiające opanowanie podstaw oraz profesjonalny sprzęt i odzież ochronną. Aby lepiej poznać i zrozumieć istotę oraz wyjątkowy charakter szermierki akademickiej stypendyści mają też możliwość brać udział w wybranych wewnętrznych spotkaniach naszego stowarzyszenia.
Aby wziąć udział w projekcie należy:
• Być mężczyzną i studentem jednej z warszawskich wyższych uczelni (nie jest wymagana żadna praktyka szermiercza)
• Przesłać zgłoszenie – podanie motywujące prośbę o przyznanie stypendium wraz z krótkim życiorysem (mile widziane informacje o zainteresowaniach, dokonaniach, działalności społecznej itd.) na adres: stypendium@sarmatia.pl
UWAGA! W Podaniu należy podać swoje dane kontaktowe – adres e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby programu stypendialnego.
Zgłoszenie powinno zawierać podanie i życiorys kandydata.
• Odbyć rozmowę z komisją kwalifikacyjną Korporacji Sarmatia (o terminie rozmowy poinformujemy indywidualnie kandydatów, którzy złożą podania).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyznaniu stypendium decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Pełen regulamin stypendium dostępny jest w kwaterze (siedzibie) Korporacji Akademickiej Sarmatia.

UWAGA! Aby wziąć udział w XIII edycji Stypendium zgłoszenie należy przesłać do 11 III 2018 r.

Wszelkie pytania kierować można na adres e-mail: stypendium@sarmatia.pl

2_logo_bz3_fuvlogo