Korporacja Akademicka Sarmatia jest męskim stowarzyszeniem polskiej młodzieży akademickiej.  Do Sarmatii mogą należeć studenci wszystkich kierunków oraz lat studiów warszawskich uczelni wyższych. Do Korporacji nie można się po prostu zapisać. Aby zostać pełnoprawnym członkiem, należy spełnić szereg warunków. Zwykle zaczyna się przygodę z korporacją od bycia gościem na kwaterze. Gość przygląda się Sarmatii i ma szansę poznać się z Sarmatami. Jeśli obie strony uznają, że do siebie pasują, dotychczasowy gość może złożyć podanie o przyjęcie do Korporacji na okres kandydacki zwany fuksowaniem.

Spotkania kandydatów, zwane fuksówkami, odbywają się w każdy poniedziałek. Po fuksówce ma miejsce obowiązkowy godzinny trening szermierki. Okres kandydacki trwa zwykle ok. roku i wiąże się z opanowaniem niezbędnego zakresu wiedzy i umiejętności. Fuksowanie zakończone jest egzaminem weryfikujący m.in. znajomość historii i konstytucji Polski, znajomość historii i zwyczajów korporacyjnych. Sprawdzane są także umiejętności szermiercze. Pozytywny wynik egzaminu nie oznacza jeszcze pełnego członkostwa. Kandydat musi zostać zaakceptowany w głosowaniu przez członków Koła i przy najbliższej uroczystości dopuszczony do złożenia przyrzeczenia barwiarskiego. Po złożeniu przyrzeczenia zostaje się pełnoprawnym członkiem korporacji, uprawnionym do noszenia barw i udziału w Kole.

Jak widać pełnoprawnym Sarmatą nie zostaje się od razu. Sarmatia jest czymś więcej niż zwykłą organizacją studencką. Jesteśmy grupą  przyjaciół, która dożywotnio jednoczy swoje wysiłki w przestrzeganiu wspólnych wartości w życiu i pracy dla Polski.