KWATERY NAUKOWE

W bieżącym semestrze warsztaty, wykłady i debaty prowadzone są w trzech cyklach tematycznych:

„Polska racja stanu”

Cykl spotkań dyskusyjnych  z ekspertami  ze świata nauki, kultury, polityki, mediów i biznesu odnoszący się do bieżących wydarzeń w kontekście  polskiego interesu narodowego, organizowanych w doskonałej atmosferze i przy kuflu piwa.

„Kierunek przywództwo”

Wykłady i warsztaty rozwoju osobowości, umiejętności przywódczych i zarządzania.

„Sarmatyzm wczoraj i dziś”

Wykłady i debaty poświęcone historycznemu dziedzictwu sarmatyzmu, oraz  współczesnemu obliczu kultury sarmackiej.