Rekrutacja na XVIII edycję stypendium szermierczego

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

🤺 Do 28.10.2021 r. trwa nabór do XVIII Stypendium Szermiercze Korporacji Akademickiej Sarmatia im. prof. Jerzego Staniszkisa! 

Laureaci Stypendium mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechmistrzów naszej Korporacji. To jedyna okazja, aby nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej elitarnym i tajemniczym stylu szermierki pojedynkowej, jakim jest menzura. 

🤺 Więcej informacji: https://www.sarmatia.pl/stypendium