Ur. 1891 w Kurlandii – zm. 1944 lub 1945 w Oranienburgu. Coetus 1908. Pochodził z kurlandzkiej rodziny szlacheckiej, studiował prawo na Uniwersytecie w Petersburgu. Założyciel Sarmatii w Petersburgu w 1908 roku. W domu jego rodziców (ojciec był osobistym lekarzem cara; matką – Laura, z domu Snarska) odbywały się regularne spotkania Sarmatów. Adwokat w Warszawie, następnie prowadził praktykę w Wilnie. W Powstaniu Warszawskim służył w AK. Trafił do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, gdzie został zamordowany.