Ur. 30 lipca  1910 – zm. 18 czerwca 1989. Coetus 1931. Absolwent chemii Politechniki Warszawskiej. W wojnie obronnej 1939 służył w artylerii. W czasie okupacji  w  AK. Po wojnie osiedlił się w Łodzi.