Wykłady fuksowskie

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

9 marca 2017 roku kolejna środowa kwatera upłynęła nam pod znakiem wykładów fuksowskich.
Pruski dryl, żelazna dyscyplina i konsekwencja zrodzone w militarystycznej koncepcji państwa Fryderyka Wilhelma I Hohenzollerna czy darwinowskie przekonanie o tym, że edukacja stanowi serię wyzwań, których pokonanie owocuje zdobyciem wiedzy praktycznej, a jedynie prawdziwie potrzebnej? Jasność białej kredy na czerni tablicy czy wiedza zdobywana poprzez przezwyciężenie uczucia bezradności i znalezienie bezpośredniego rozwiązania problemu poprzez zaplanowane działanie?
O różnicach między szkołami dydaktycznymi Jana Fryderyka Herbarta oraz Johna Deweya, a także ich obecności w systemie edukacyjno-pedagogicznym Polskich Korporacji Akademickim opowiedział nam fuks Bartłomiej Makowski – dziennikarz Polskiego Radia, z zamiłowania rysownik i historyk.

Czy można wyrazić niewyrażalne? Jak za pomocą matematyki – najprecyzyjniejszego narzędzia ludzkiego umysłu – można opisać boski porządek? Czym jest „boska propozycja” i czy ktokolwiek jest w stanie jej „odmówić”? Fuks Michał Profeta opowiedział nam o ciągu Fibonacciego, o liczbie phi i o tym jak natura samoistnie świadczy o swej boskości.