Ur. 26 czerwca 1913 – zm. ?.  Coetus 1931. Student Szkoły Głównej Handlowej, ekonomista. W czasie wojny obronnej 1939 w 10. Pułku Ułanów walczył z Niemcami i Sowietami. Odznaczony Krzyżem Walecznych, trafił do obozu w Birsztanach jako jedyny żywy oficer szwadronu. Po ucieczce dotarł do Paryża, przydzielony do 3. Dywizji Piechoty PSZ na Zachodzie. Następnie przez Hiszpanię przedostał się do Szkocji, gdzie został wcielony do 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Brał udział w kampanii w Normandii, odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz krzyżami belgijskim i francuskim. Po wojnie na emigracji we Francji w Caen.