Ur. 19 grudnia 1912 we Lwowie – zm. 1940 w Katyniu. Coetus 1931. Absolwent gimnazjum im. Stefana Batorego, student SGGW. Inżynier leśnik, oficer rezerwy WP. W wojnie obronnej 1939 służył w 30 Pułku Piechoty. Trafił do niewoli sowieckiej. Zamordowany przez NKWD w Katyniu.