Celem projektu jest lokalizacja oraz inwentaryzacja miejsc pochówku żołnierzy kampanii wrześniowej na terenie obecnej Zachodniej Ukrainy.

W okolicach Mościsk, Sambora, Jaworowa, Janowa oraz Lwowa mogło zginąć od 1500 do 2000 żołnierzy wojska polskiego. Byli to zarówno członkowie załogi obrony Lwowa, jak i żołnierze którzy przebijali się od zachodu z odsieczą miastu, tocząc krwawe boje w niedostępnym masywie Lasów Janowskich.  Pomimo dużych strat, na terenie całego terenu walk znajduje się tylko kilkanaście oznakowanych mogił żołnierskich, zdecydowana większość żołnierzy spoczywa nadal w nieoznakowanych grobach, w miejscach pochówku z września 1939 r.

Od 2014 r. Członkowie Korporacji Akademickiej Sarmatia uczestniczą w projekcie Fundacji Wolność i Demokracja „Strażnicy Narodowej Pamięci”, którego celem są poszukiwania mogił  polskich żołnierzy znajdujących się na terenie obecnej Zachodniej Ukrainy.  W trakcie kilku wyjazdów Sarmaci wspólnie z miejscowymi Polakami prowadzili prace terenowe mające na celu odnalezienie, dokumentację i ekshumację szczątków żołnierzy Wojska Polskiego. Dotychczas udało się odnaleźć szczątki ponad 130 poległych. Zostały one przeniesione i pochowane zgodnie z protokołem wojskowym na cmentarzu wojennym w Mościskach.