Poniżej prezentujemy nazwiska 57. członków naszego Stowarzyszenia, którzy oddali swoje życie w walce o wolność i niepodległość Polski.

Wojna polsko-bolszewicka

1. Tadeusz Kuczyński – coetus 1915 – poległ w 1920 r.

2. Bronisław Gąsiorowski  – coetus 1919  – kawalerzysta, poległ 31 sierpnia 1920 r.

Zamach Majowy 1926 r.

3. Andrzej Gliński – coetus 1925 –  poległ 14 maja 1926 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie.

Wojna obronna 1939 r.

4. Wacław Szymborski – coetus 1931 – poległ we wrześniu 1939 r. pod Cyrusową Wolą.

5. Ryszard Posiadało – coetus 1935 – poległ we wrześniu 1939 r. pod Strońskiem.

6. Jerzy Antoni Knorr – coetus 1939 – ranny w obronie Warszawy, zmarł z ran 17 listopada 1939 r. w Warszawie.

Powstanie Warszawskie

7. Stanisław Drozdowicz  – coetus 1923 – po upadku Powstania wywieziony do obozu koncentracyjnego w GrossLübars, gdzie zmarł pod koniec 1944 r.

8. Ryszard Jahołkowski – coetus 1924 – poległ 4 sierpnia 1944 r. na Ochocie przy ul. Grójeckiej.

9. Stanisław Warzycki – coetus 1927 – poległ 22 września 1944 r. na Powiślu.

10. Stefan Miłkowski – coetus 1929 – poległ 15 sierpnia 1944 r. w Śródmieściu.

11. Sławomir Dziewanowski – coetus 1931 – poległ 2 sierpnia 1944 r. pod Babicami.

12. Jerzy Dunin – Mieczyński – coetus 1931 – poległ 2 sierpnia 1944 r. pod Babicami.

13. Stanisław Bieńkowski  – coetus 1933 – poległ na Starym Mieście w 1944 r.

14. Tadeusz Mikołajczewski – coetus 1933 – poległ 2 sierpnia 1944 r. pod Babicami.

15. Aleksander Neuhoff von der Ley – coetus 1933 – poległ na 25 września 1944 r. na Mokotowie przy ul. Czeczota 2.

16. Wiktor Jastrzębski – coetus 1934 – poległ 1 sierpnia 1944 r. podczas ataku na Okęcie.

17. Adam Niewiarowski – coetus 1935 – poległ we wrześniu 1944 r. na Mokotowie.

18. Jan Oczechowski – coetus 1935 – poległ 4 sierpnia 1944 r. na Woli przy ul. Karolkowej.

19. Lucjan Dziewanowski –  coetus 1937 – poległ w Śródmieściu w 1944 r.

Pomordowani 1939-1945

20. Edmund Janowski – coetus 1908 – zamordowany w marcu 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau.

21. Władysław Krassowski  – coetus 1908 – zamordowany 28 stycznia 1944 r. w Auschwitz.

22. Władysław Pręczkowski – coetus 1908 – zamordowany w 1940 r. w Charkowie.

23. Józef Staniewicz – coetus 1908 – aresztowany przez Sowietów w 1939 r., zaginął bez wieści na Wschodzie.

24. Stanisław Totwen – coetus 1908 – zamordowany przed 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu.

25. Wojciech Jaxa-Bąkowski – coetus 1915 – rozstrzelany w 1943 r. w Lublinie.

26. Stefan Chrząszczewski – coetus 1915 – zamordowany w więzieniu Gestapo na Szucha w 1944 r.

27. Henryk Kołobrzeg – Kolberg  – coetus 1915 – zamordowany w 1943 r. w Auschwitz.

28. Stanisław Geyer – coetus 1918 – rozstrzelany 1 sierpnia 1944 r. w Śródmieściu.

29. Konstanty Makomaski – coetus 1919 – zamordowany w 1940 r. w Katyniu.

30. Stefan Jerzy Słubicki – coetus 1920 – zamordowany w 1940 r. w Katyniu.

31. Edmund Baszkowski – coetus 1923 – zamordowany w 1940 r. w Katyniu.

32. Stanisław Cybulski – coetus 1923 – więziony i torturowany w radomskim więzieniu Gestapo, zmarł przed 1944 r. krótko po opuszczeniu więzienia.

33. Stanisław Froelich – coetus 1923 – rozstrzelany 3 grudnia 1943 r. w łapance na ul. Puławskiej.

34. Ernest Helmersen – coetus 1923 – zamordowany 10 grudnia 1940 r. w Dachau.

35. Franciszek Ostrowski – coetus 1923 – rozstrzelany przez Gestapo w 1943 r. w Warszawie.

36. Jerzy Woyno – coetus 1923 – rozstrzelany w 1942 r. w Płocku.

37. Jerzy Czerwiński – coetus 1924 – rozstrzelany wraz z żoną 12 czerwca 1941 r. w Palmirach.

38. Stefan Kuligowski – coetus 1924 – zamordowany przed 1944 r., w którymś z niemieckich obozów koncentracyjnych.

39. Janusz Zembrzuski – coetus 1925 – zamordowany w 1940 r. w Charkowie.

40. Stosław Zembrzuski – coetus 1925 – zmarł 25 stycznia 1941 r. w sowieckim obozie pracy w Soświe.

41. Tadeusz Józef Biliński  – coetus 1926 – zamordowany w 1940 r. w Charkowie.

42. Andrzej Czaplicki – coetus 1927 –  zamordowany w 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen.

43. Tadeusz Dubowski – coetus 1927 – zamordowany w 1940 r. w Katyniu.

44. Andrzej Jacek Jankowski – coetus 1927 – zamordowany 21 czerwca 1940 r. w Palmirach.

45. Jerzy van den Mersch – coetus 1928 – zamordowany w 1943 r. w Auschwitz.

46. Zdzisław Pryliński – coetus – 1928 – rozstrzelany 30 sierpnia 1940 r. w Palmirach.

47. Kazimierz Dąbrowski – coetus 1929 – zamordowany przed 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau.

48. Antoni Mikoszewski – coetus 1929 – poległ z bronią w ręku jako partyzant w 1942 r. we Wronowie.

49. Edmund Bułhak – coetus 1931 – zamordowany przez Armię Czerwoną 17 września 1939 r. w Duszkowie.

50. Adam Roman Brzeziński – coetus 1931 – zamordowany w 1940 r. w Katyniu.

51. Mikołaj Rekosz – coetus 1931 – zamordowany w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych przed 1944 r.

52. Stanisław Siekierzyński – coetus 1931 – zamordowany 18 listopada 1940 r. w obozie w Radogoszczy.

53. Andrzej Weissbrod – coetus 1931 – zamordowany 21 czerwca 1940 w Palmirach.

54. Paweł Szweycer – coetus 1932 – zamordowany przez Armię Czerwoną 19 stycznia 1945 r. w Gradowie.

55.  Edward Korwin-Piotrowski – coetus 1937 –  rozstrzelany przez Niemców 24 stycznia 1944 r. na rogu ul. Kilińskiego i Długiej w Warszawie.

56. Jan Wojtowicz – coetus 1937 – rozstrzelany 23 listopada 1943 r. podczas łapanki w Warszawie.

57. Jan Leduchowski – coetus 1938 – zaginął przed 1944 r.