Celem projektu jest popularyzacja tradycyjnego etosu akademickiego poprzez upowszechnianie zajęć szermierki akademickiej.

Korporacja Sarmatia w ramach projektu współfinansowanego przez Fundację Universitatis Varsoviensis oraz Fundację Banku Zachodniego WBK, w każdym semestrze przyznaje 5 stypendiów o wartości 2000 PLN każde.
Stypendium szermiercze daje unikalną możliwość udziału w bezpłatnych zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechtmistrzów Korporacji Sarmatia. Jest to jedyna okazja aby, nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej elitarnym stylu szermierki pojedynkowej jakim jest menzura.
W ramach stypendium zapewniamy szkolenie teoretyczne, opiekę fechtmistrzów, treningi umożliwiające opanowanie podstaw menzury oraz profesjonalny sprzęt i odzież ochronną. Aby lepiej poznać i zrozumieć istotę oraz wyjątkowy charakter szermierki akademickiej stypendyści mają też możliwość brać udział w wybranych wewnętrznych spotkaniach naszego stowarzyszenia.