Celem projektu jest upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, ze szczególnym uwzględnieniem członków polskich korporacji akademickich.

W 2013 roku wielu członków Korporacji Akademickiej Sarmatia wzięło udział w pracach ekshumacyjnych na kwaterze „Ł” na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach, gdzie w anonimowych  mogiłach ukryto ciała pomordowanych przez komunistyczną bezpiekę żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym wielu członków polskich korporacji akademickich.

Sarmaci wspierają też działalność Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, która zajmuje się identyfikacją genetyczną szczątków ofiar komunizmu na podstawie materiału genetycznego pobranego od ich rodzin. Akcja ta ma na celu zarówno wsparcie finansowe prac identyfikacyjnych prowadzonych przez PBGOT jak i pomoc w przekazywaniu Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu materiału genetycznego od rodzin oraz informacji niezbędnych przy identyfikacji ofiar. W ramach zorganizowanej przez Sarmatów zbiórki publicznej zebrano ponad 70 tys. PLN, dzięki któremu zakupiono sprzęt laboratoryjny dla PBGOT.

Korporacja Akademicka Sarmatia jest też współorganizatorem stołecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizując co roku Apel Korporantów Niezłomnych pod murami Aresztu Śledczego na ul. Rakowieckiej, gdzie więziono i zamordowano licznych członków polskich korporacji akademickich zaangażowanych w działalność niepodległościową.

W 2016 r. Sarmatia wydała broszurę pt. „Studenci niepokorni – Żołnierze Wyklęci” prezentującą sylwetki ponad członków antykomunistycznego podziemia wywodzących się z kręgów polskich korporacji akademickich.  Broszura jest pokłosiem konferencji naukowej oraz wystawy o takim samym tytule i została współfinansowana dzięki dotacji Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.