Program stypendialny im. prof. Jerzego Staniszkisa
Szkolenie szermierki akademickiej dla studentów
 Kresowa Historia
Cykl naukowych prelekcji poświęconych historii Kresów
 Korporanci Kresowiakom – Zbiórka dla Lwowa i Kołomyi
Zbiórka produktów i książek dla mieszkańców Kresów
 Sarmatia żołnierzom wyklętym
Upamiętnienie żołnierzy podziemia niepodległościowego wywodzących się ze środowisk polskich korporacji akademickich
Nauka i kultura
Organizowane przez nas konferencje naukowe i wystawy
 Zbiórka książek dla dzieci z Krasiłowa
Zbiórka książek dla dzieci z Krasiłowa
Paczka dla Bohatera
Świąteczna akcja pomocy weteranom w Polsce i zagranicą
Strażnicy Narodowej Pamięci
Poszukiwanie mogił polskich żołnierzy na terenie obecnej Ukrainy