Korporacja Akademicka Sarmatia jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem akademickim posiadającym tradycje wojskowe.

Od ponad 7 lat członkowie Korporacji Sarmatia opiekuje się środowiskiem 3 Batalionu Pancernego AK Golski, pielęgnują jego tradycję oraz uczestniczą w wydarzeniach związanych z jego historią. W 2010r. korporanci zorganizowali na parkanie Politechniki Warszawskiej wystawę niepublikowanych zdjęć z Powstania Warszawskiego, ukazujących żołnierzy Batalionu Golski oraz sceny powstańczego zrywu w okolicach Politechniki. W 2015 roku żołnierze Batalionu Golski przekazali Korporacji Akademickiej Sarmatia tradycje wojskowe oraz sztandar swojego oddziału. Korporacja zdeponowała sztandar batalionu w Muzeum Politechniki Warszawskiej, gdzie można go będzie oglądać w ekspozycji stałej.
Latem 2016 roku Korporacja Sarmatia przeprowadziła renowację zdewastowanej przez wandali kwatery Batalionu na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach.