Zasłużeni

W ponad stuletniej działalności Korporacji Sarmatia, początkowo w Petersburgu, potem w Warszawie, następnie w licznych ośrodkach na emigracji i ostatecznie po reaktywacji Korporacji w niepodległej Polsce, przez jej szeregi przewinęło się ponad 300 młodych ludzi – przyszłych inżynierów, duchownych, ziemian, żołnierzy i prawników. Prezentujemy tu sylwetki tych,  którzy odznaczyli się w sposób szczególny na polu  działalności naukowej i społecznej, bądź położyli znaczące zasługi dla naszego stowarzyszenia.
 1. Wojciech Jaxa-Bąkowski
 2. Jerzy Bełkowski
 3. Tadeusz Biliński
 4. Tadeusz Blauth
 5. Adam Roman Brzeziński
 6. Aleksander Chrzanowski
 7. Jerzy Czerwiński
 8. Sławomir Dziewanowski
 9. Andrzej Gliński
 10. Leszek Gruszecki
 11. Ks. Henryk Hilchen
 12. Henryk Jacuński
 13. Andrzej Jankowski
 14. Stanisław Agaton Jankowski
 15. Edmund Janowski
 16. Jerzy Jarociński
 17. Leonard Witold Jastrzębski
 18. Roman Józef Kizler
 19. Stanisław Kizler
 20. Jerzy Knorr
 21. Henryk Kolberg-Kołobrzeg
 22. Janusz Kozakiewicz
 23. Władysław Krotkiewski
 24. Stanisław Kunstetter
 25. Jan Samotya-Lenczewski
 26. Józef Karol Libiszowski
 27. Konstanty Makomaski
 28. Olgierd Czesław Malinowski
 29. Władysław Manduk
 30. Andrzej Miszewski
 31. Jan Maciej Miszewski
 32. Jerzy Morzycki
 33. Cyryl Niewiadomski
 34. Jan Oczechowski
 35. Zbigniew Osiński
 36. Henryk Pankiewicz
 37. Janusz Włodzimierz Popiel
 38. Tadeusz Rozdejczer
 39. Jerzy Rudowski
 40. Leonard Rudowski
 41. Stefan Skalski
 42. Zbigniew Skolimowski
 43. Stefan Jerzy Słubicki
 44. Jozef Staniewicz
 45. Jerzy Staniszkis
 46. Olgierd Staniszkis
 47. Walery Starczewski
 48. Andrzej Szweycer
 49. Stanisław Totwen
 50. Stanisław Janusz Tymowski
 51. Stanisław Warzycki
 52. Jan Werner
 53. Jan Albert Dołęga-Zakrzewski
 54. Bolesław Zembrzuski
 55. Janusz Zembrzuski
 56. Mieczysław Zembrzuski
 57. Edward Szpilewski
 58. Ks. Tadeusz Uszyński
 59. Włodzimierz Zych