W ramach finału projektu Kresowa Historia Korporacja Akademicka Sarmatia zorganizowała koncert „Historia Kresów Pieśnią Pisana”.

Projekt Kresowa Historia ma na celu popularyzację historii polskich kresów wschodnich, pokazanie różnorodności kulturowej i religijnej tych terenów oraz wskazanie ich silnego związku z Polską.

Z uwagi na trudną sytuację z organizacją koncertu na żywo, zdecydowaliśmy się przygotować go w formie dobrej jakości nagrania wideo, dostępnego całkowicie bezpłatnie na platformie YouTube.

Plan koncertu:

0:00​ – Wstęp
2:06​ – Hymn K! Sarmatia
4:01​ – Gaude Mater Polonia
6:04​ – Stawam na placu
9:09​ – Tam na błoniu
13:28​ – Rapsod o Warneńczyku
16:21​ – Pieśń o małym rycerzu
18:47​ – Marsz triumfalny Jana III Sobieskiego
22:29​ – My to kresowiacy
25:46​ – Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos
30:25​ – Duma ukrainna
33:30​ – Przybyli ułani
35:32​ – Marsz Sybiraków
39:55​ – Już mi raz zabrali Wilno
45:43​ – Nie tak in illo tempore bywało
48:59​ – Ballada o pannie Franciszce

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt został objęty patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Światowego Kongresu Kresowian, Grupy Rekonstrukcji Historycznej WiN oraz patronatem medialnym portalu Historykon.pl, portalu Historia.org i Tygodnika doRzeczy.