W dorobku  Korporacji Akademickiej Sarmatia znajduje się organizacja szeregu wystaw oraz towarzyszących im konferencji naukowych. Do najistotniejszych zaliczyć można:

  • 125 lat Welecji i 100 lat Sarmatii,  Muzeum Politechniki Warszawskiej, 2008 r.
  • 100 lat Korproracji Sarmatia, aula Wydz. Fizyki Politechniki Warszawskiej, 2009 r.
  • 100 lat Korproracji Sarmatia,  Gmach główny Politechniki Warszawskiej, 2009 r.
  • „Powstanie na Politechnice” – Plenerowa wystawa na ogrodzeniu Politechniki Warszawskiej przedstawiającą niepublikowane zdjęcia z Powstania Warszawskiego wykonane w rejonie Politechniki oraz towarzysząca jej konferencja naukowa (honorowy patronat JM Rektora PW), 2010 r.
  • „Korporanci: Studenci Niepokorni – Żołnierze Wyklęci” wystawa oraz konferencja naukowa w siedzibie Korporacji Akademickiej Sarmatia,  2013 r.
  • „Każdy Żołnierzem” – Plenerowa wystawa niepublikowanych zdjęć z Powstania Warszawskiego – Plac Trzech Krzyży, 2014 r.
  • „Kuźnie Elit- 200 lat Polskich Korporacji Akademickich”, Muzeum Politechniki Warszawskiej,          2016-2017 r.
  • Pol+Mashreq Conference