Stypendium Szermiercze
im. prof. Jerzego Staniszkisa

W ramach projektu „Przywróćmy Tradycję Szermierki Akademickiej”, współfinansowanego przez Fundację Universitatis Varsoviensis, od wielu lat, w każdym semestrze Korporacja Akademicka Sarmatia przyznaje 5 stypendiów o wartości 2000 PLN każde. Celem stypendium jest promowanie tradycyjnego etosu akademickiego oraz szermierki akademickiej wśród studentów warszawskich uczelni wyższych.

Laureaci Stypendium mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach szermierczych prowadzonych przez wykwalifikowanych fechmistrzów naszej Korporacji. Jest to jedyna okazja, aby nie będąc korporantem, spróbować swoich sił w najbardziej elitarnym stylu szermierki pojedynkowej.

Przedmiotem Stypendium jest dwumiesięczne szkolenie praktyczne, opieka fechtmistrzów, treningi umożliwiające opanowanie podstaw szermierki akademickiej oraz bezpłatny dostęp do profesjonalnego sprzętu i szermierczej odzieży ochronnej. Poza zajęciami praktycznymi laureaci Stypendium uczestniczą w szeregu zajęć teoretycznych dotyczących szermierki akademickiej, postępowań honorowych oraz historii i tradycji polskich korporacji akademickich. Aby lepiej poznać i zrozumieć istotę oraz wyjątkowy charakter tej tradycyjnej dyscypliny akademickiej, stypendyści mają możliwość brania udział w wybranych wewnętrznych spotkaniach naszego Stowarzyszenia.

Termin naboru podań stypendialnych ogłaszany jest na naszej stronie internetowej, profilu facebookowym oraz Instagramie Korporacji wraz z początkiem każdego semestru. Rekrutacja do XVI edycji Stypendium im. fil! prof. Jerzego Staniszkisa zakończyła się 15 kwietnia!

Aby wziąć udział w naborze do Programu Stypendialnego, należy:

  • Być mężczyzną i studentem jednej z warszawskich wyższych uczelni (nie jest wymagana żadna praktyka szermiercza);
  • Przesłać zgłoszenie – podanie motywujące prośbę o przyznanie stypendium wraz z krótkim życiorysem (mile widziane są informacje o zainteresowaniach, dokonaniach, działalności społecznej itd.);
  • Odbyć rozmowę z komisją kwalifikacyjną Korporacji, która decyduje o przyznaniu Stypendium.

Zastrzegamy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować o przyznaniu Stypendium może kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W Podaniu należy zamieścić swoje dane kontaktowe – adres e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potrzeby programu stypendialnego.

Wszelkie pytania dotyczące Stypendium prosimy kierować na adres e-mail: stypendium@sarmatia.pl