Każda Korporacja Akademicka posługuje się różnymi typami insygniów o określonej symbolice, która jest związana z jej historią i tradycjami.

BARWY
HERB
CYRKIEL
DEKLE