Aktualnym Prezesem Związku Filistrów jest
fil! Janusz Wiszniowski

Kontakt:
zwiazek.filistrow@sarmatia.pl

Związek Filistrów Korporacji Akademickiej Sarmatia nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat zrzesza filistrów Sarmatii i jest statutowym organem naszego stowarzyszenia

OBECNIE ZWIĄZEK LICZY 24 FILISTRÓW, W TYM 1 FILISTRA HONORIS CAUSA,
którzy razem tworzą koło filistrów
Związek Filistrów, Komersz 115-lecia