PROGRAM

Korporacja Akademicka Sarmatia jest organizacją o dożywotnim członkostwie i hierarchicznej strukturze organizacyjnej, w związku z tym proces wychowania Sarmaty trwa całe życie i zmierza do jak najpełniejszego urzeczywistnienia następujących postulatów: przyjaźni, honoru, patriotyzmu i pracy nad sobą, zaś przywileje wynikające z przynależności do Korporacji są ściśle skorelowane z obowiązkami, które przez przynależność do Niej nakładają na siebie jej członkowie.

Członkowie Kandydaci (Fuksy) Sarmatii:

 • zdobywają wiedzę nt. historii, tradycji i zwyczajów Korporacji;
 • zobowiązani są do przyswojenia sobie przyjętego w Korporacji standardu wiedzy z zakresu: historii,
  filozofii, savoir-vivre, zarządzania projektami, śpiewu, retoryki oraz kultury europejskiej;
 • uczestniczą w cotygodniowych zajęciach szermierczych (comment fryburskie);
 • starają się zawiązać jak najlepsze relacje ze starszymi członkami Korporacji, od których zależy ich
  dalsza obecność w Stowarzyszeniu.

Członkowe Koła (Barwiarze):

 • mają czynną rolę w zarządzaniu Stowarzyszeniem o ponad 100 letniej tradycji;
 • zajmują się realizacją działalności charytatywnej prowadzonej przez Korporację;
 • biorą udział w organizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, bali etc.;
 • biorą udział w wewnętrznych spotkaniach Stowarzyszenia, na których goszczą ludzie ze świata
  nauki, kultury i biznesu.

Po ukończeniu studiów wyższych Członkowie Absolwenci (Filistrzy):

 • zajmują się materialnym wspieraniem Korporacji;
 • dzielą się z młodszymi członkami swoimi kontaktami zawodowymi i doświadczeniem;
 • stoją na straży tradycji i zwyczajów Stowarzyszenia;
 • biorą udział w pracy na rzecz społeczeństwa na polach nauki, kultury, biznesu etc.

Naprzód patrz i ucz się, później będziesz budował i rządził.