Ur.1897. Zmarł 27.05. 1975 r. w Warszawie.  Coetus 1919. Student Politechniki Warszawskiej. Inżynier budowy dróg i mostów.  Żołnierz-ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, służył jako ułan 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich Beliny. W okresie międzywojennym współtwórca sieci wodno-kanalizacyjnej w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego – współpracownik Kompanii Saperów Pułku AK Baszta i autor koncepcji komunikacji kanałowej z Mokotowa do Śródmieścia.