Zm. 14 maja 1926 w Warszawie. Coetus 1920. Student rolnictwa SGGW. Poległ w walkach na Polu Mokotowskim w obronie konstytucji, walcząc po stronie legalnego rządu, w czasie przewrotu majowego. Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki Związku Polskich Korporacji Akademickich.