Ur. 05/18.07.1905 r. zm. 14/15 maja 1926 r. w Warszawie. Coetus 1920. Student rolnictwa SGGW. Poległ w walkach na Polu Mokotowskim w obronie konstytucji, walcząc po stronie legalnego rządu, w czasie przewrotu majowego. Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki Związku Polskich Korporacji Akademickich.