Ur. 1912 w Łasku – zm. 11 września 1990. Coetus 1931. Brat Stanisława i Tomasza (obaj K! Jagiellonia), kuzyn Pawła (Sarmatia). Student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Inż. rolnik, w czasie okupacji w AK, w organizacji „Uprawa”. Po wojnie pracownik naukowy, doktor i doktor habilitowany, praktyk i teoretyk w dziedzinie mechanizacji i organizacji rolnictwa. Działacz katolicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu w latach 1980-83. Członek Sądu Honorowego Związku Ziemian Polskich. Pochowany na poznańskim Miłostowie.