Powstała w 1908 roku petersburska Sarmatia jako swoje barwy przyjęła amarant, biel oraz zieleń. Symbolizowały one kolejno: barwy narodowe (amarant i biel) oraz nadzieję na odzyskanie niepodległości (zieleń). W ten sposób petersburscy Sarmaci starali się manifestować swoją przynależność narodową i określić cele wychowawcze swojej Korporacji.

Obecnie Sarmatia posługuje się barwami: brązową, srebrną i seledynową, które symbolizują stałość, honor oraz przyjaźń. Zostały przyjęte decyzją Koła w 1915 r. już po przenosinach Korporacji do Warszawy.  Tak okoliczności zmiany barw Korporacji opisał
fil! Janusz Popiel: 

Ponieważ Sarmatia była pierwszą korporacją akademicką na terenie Warszawy, gdzie ten rodzaj stowarzyszenia był zupełnie nieznany, ewentualnie niepopularny ze względu na dochodzące wiadomości o korporacjach niemieckich, zdecydowanie zmienić raczej jaskrawe barwy petersburskie, by nie odróżniać się zbytnio od innych studentów. Studenci Politechniki nosili czapki „bratniackie” w kształcie zbliżonym do „maciejówki” w kolorze brązowym. Nadano więc i deklom sarmackim kształt podobny i wybrano taką samą barwę brązową z otokiem srebrno-seledynowym, a więc z zielenią bardziej szarawą.”

Barwy Korporacji występują na jej sztandarze, koszach rapierów oraz przede wszystkim są reprezentowane na bandach i deklach pełnoprawnych członków Korporacji. Członkowie aspirujący do przyjęcia do Koła Korporacji mają prawo posługiwania się tylko jedną barwą – brązową. Na pamiątkę obecności Sarmatii przy Kaplicy Zakonu Kawalerów Maltańskich w Petersburgu od ponad 100 lat pełnoprawni członkowie Sarmatii noszą w swoich bandach Krzyż Maltański z wplecioną weń literą „S”.