Ur. 1880 na Kielecczyźnie – zm. 1939. Coetus 1910. Student prawa Uniwersytetu w Petersburgu. Współinicjator odtworzenia Sarmatii w Warszawie, gdzie otrzymał nieformalny tytuł „honorowego petersburczyka”. Prezes Sądu Apelacyjnego, następnie notariusz w Warszawie. Sekretarz Związku Organizacji Filisterskich, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki Związku Polskich Korporacji Akademickich.