Cyrkiel jest monogramem pisanym bez oderwania pióra. Składa się z liter V, C, F, S, co oznacza „Vivat, Crescat, Floreat Sarmatia” (łac. Niech żyje, Wzrasta i Rozkwita Sarmatia). Wykrzyknik na końcu oznacza gotowość do dania satysfakcji honorowej – w razie konieczności – z bronią w ręku. Cyrkiel Korporacji jest obecny także w jej herbie.  Za swoim podpisem piszą go wszyscy barwiarze i filistrowie, co jest zewnętrzną oznaką przynależności do Korporacji. Oprócz tego występuje również w formie wpinki, którą członkowie Korporacji noszą wpiętą w klapę marynarki.