Doskonalenie umiejętności szermierczych w Kolonii

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Koniec minionego tygodnia był dla nas niezwykle intensywny. Podczas, gdy pierwsza część Korporacji bawiła w Poznaniu na Komerszu z okazji 90-lecia powstania kartelowej Korporacji Akademickiej Hermesia, druga brała udział w studenckich obchodach Dnia Niepodległości Łotwy, nasza trzecia delegacja doskonaliła umiejętności szermiercze w Kolonii, oraz na zaproszenie Corps Silingia Breslau zu Köln brała udział w dniu menzurowym w Bonn. W wolnym czasie zwiedziliśmy jedną z najpiękniejszych katedr Europy.