Ur. 29 maja 1935 w Mińsku Litewskim, zm 7 maja 2017 r. w Chorążyszkach koło Wilna. Filister honoris causa od 2008 r.  Polski matematyk, doktor habilitowany, profesor Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Teoretyk w zakresie technik obliczeniowych, rachunku prawdopodobnieństwa, statystyki matematycznej, sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, metod rozpoznawania procesów losowych oraz szeregów czasowych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie (SNPL), popularyzator edukacji matematycznej w szkołach polskich na Litwie, inicjator utworzenia polskiej uczelni wyższej na Litwie. Pracował na stanowisku docenta w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Radiotechniki w Wilnie, na stanowisku profesora: w Katedrze Informatyki Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina, w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Instytucie Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku. Jako profesor Uniwersytetu w Białymstoku współtworzył filię UwB w Wilnie, był jej wykładowcą oraz organizatorem biblioteki Wydziału Ekonomii i Informatyki filii UwB w Wilnie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wywiad z fil! h.c. prof. Edwardem Szpilewskim