Ur. koło Grodna – zm. 1960 pod Warszawą. Coetus 1924. Absolwent SGGW. Inżynier leśnik. Rotmistrz. Służył jako kawalerzysta w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.  We wrześniu 1939r. dowódca I plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 29 Dywizji Piechoty, ponownie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Na przełomie października i listopada 1939 r. wstępuje w Warszawie do Tajnej Armii Polskiej. W konspiracji posługuje się pseudonimami: „Kietlicz”, „Marcin”, „Nik” oraz fałszywym nazwiskiem Krassowski. Działał też w organizacji konspiracyjnej Uprawa.

Skierowany na teren Okręgu III Lublin TAP gdzie jest dowódcą konspiracyjnej kompanii. Na przełomie 1941 i 42 r. następuje scalenie TAK z ZWZ. Prawdopodobnie w tym czasie zostaje zdekonspirowany. Zapewne dzięki wcześniejszym kontaktom z TAP przenosi się na teren Obwodu Częstochowa. Od kwiecień 1942 r. Szef Referatu II Wywiad Obwodu Częstochowa.

Od czerwca 1943 r. do lipca 1944 r. jest adiutantem Inspektora Częstochowskiego. Pełni w tym samym czasie funkcję Szefa Referatu Wywiadu Inspektoratu Częstochowa.
Od końca lipca do październik 1944 r. adiutant dowódcy odtwarzanej podczas akcji Burza na terenie Inspektoratu Częstochowa 7 Dywizji Piechoty.  Po wojnie aresztowany przez komunistów i skazany na śmierć, wyrok jednak nie został wykonany. Schorowany, został zwolniony z więzienia po 1956 roku.  Zmarł 4 lata później.