Ur. 1898 – Zm. 1943 w Auschwitz. Coetus 1915. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Założyciel i jeden z głównych inicjatorów reaktywacji Sarmatii w Warszawie w 1915 roku. W latach 1915-1918 w mieszkaniu jego rodziców przy. Al. Ujazdowskich odbywały się sarmackie spotkania. Żołnierz-ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Działacz społeczny i gospodarczy reprezentujący sfery przemysłowe. Właściciel galerii obrazów, malarz i filmowiec. W czasie okupacji osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie został zamordowany.