Ur. 1894 na Suwalszczyźnie – zm. 14 listopada 1977. Coetus 1915. Absolwent mechaniki Politechniki Warszawskiej. Założyciel-reaktywator Sarmatii w Warszawie w 1915 roku. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku służył w lotnictwie. Pierwszy prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich (I kadencja – 1922-1923). Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA. Działacz społeczny i międzykorporacyjny.