Rajd Sarmacki

Celem organizowanych pod koniec lata rajdów w różne zakątki Polski jest lepsze poznanie ojczystych stron, polskiego dziedzictwa kulturowego i wzajemna integracja. Na rajdach szczególnie mile widziani są kandydaci do Korporacji Sarmatia. Wspólne przygody i przeżycia to najlepszy sposób na wzajemne poznanie i  zawiązanie więzów przyjaźni.

 

Rajd Szlakiem Sarmackiej drużyny Batalionu AK Żubr

Celem organizowanego zawsze  w pierwszy weekend po każdej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jest upamiętnienie tragicznych losów grupy 7 Sarmatów, członków żoliborskiego zgrupowania Armii Krajowej Żubr. 4 z nich zginęło 2.08. 1944 r. w nierównej walce w okolicach Boernerowa. Co roku udajemy się trasą ich przemarszu, odwiedzając mogiłę na cmentarzu na Wawrzyszewie i kończąc uroczystym apelem pamięci z pochodniami przy pomniku upamiętniającym tragedię naszych kolegów na Boernerowie.

 

 

Zajęcia Strzeleckie

Sarmaci regularnie uczestniczą w zajęciach na strzelnicy. Nauka strzelania i działalność proobronnościowa jest jednym z celów naszego Wydziału Obronnego.

 

Komersz Polski

W 2016 r. Korporacja Sarmatia była gospodarzem IX Komerszu Polskiego, największej jak dotąd imprezy gromadzącej licznych przedstawicieli wszystkich polskich korporacji akademickich. Towarzyszący komerszowi Kongres Polskich Korporacji Akademickich odbył się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej i poświęcony był bieżącym zagadnieniom polskiego ruchu akademickiego.