Ur. 27  grudnia  1913  –  zm. 22 stycznia 2011. Coetus  1932. Student  Politechniki Warszawskiej. Inżynier  architekt. W wojnie obronnej 1939 służył w lotnictwie. Po klęsce wrześniowej przedostał się przez Rumunię do Francji, a następnie Wielkiej  Brytanii, gdzie służył w RAF w dywizjonie 300. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie na emigracji w Republice Południowej  Afryki. Był profesorem architektury na Uniwersytecie w Capetown. brat Jana, również Sarmaty.