Zm.  1938. Coetus  1928. Pochodził z Podlasia. Absolwent  SGGW.  W wojnie  polsko-bolszewickiej  1920 roku służył  w  1  Pułku  Ułanów Krechowieckich. Został odznaczony Virtuti Militari. Zmarł tragicznie; żona Maria z domu Jankowska, siostra Sarmatów Andrzeja i Stanisława.