Ur. 26 maja 1911 w Kamienskoje na Ukrainie – zm. listopad 1993. Coetus 1930. Absolwent Gimnazjum im. Stefana Batorego, student SGGW. Dyplom inżyniera rolnictwa obronił w 1934roku. W latach 1934-39 był administratorem majątków ziemskich. W wojnie obronnej 1939 roku służył w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich i 102 Pułku Ułanów, z którym przekroczył granicę litewską. Internowany w litewskich obozach w Olikcie, Rakiszkach i Kalwarii. Uciekł z niewoli. W czasie okupacji w partyzantce ZWZ-AK na Wileńszczyźnie i Kowieńszczyźnie. Dowódca Obwodu AK „Jesion” obejmującego Jeziorasy  na Litwie Kowieńskiej. Porucznik AK. Uczestniczył w Akcji „Burza”. W 1944 roku został aresztowany przez Sowietów i wywieziony do obozów internowania w głąb ZSRR, gdzie przebywał do 1947 roku. Po wojnie wieloletni pracownik Instytutu Rolnego w Warszawie. Docent dr hab. nauk rolniczych, autor ok. 100 prac naukowych. Odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta.