Ur. 31  marca  1910  w  Warszawie  –  zm. 26  stycznia  1986  w  Londynie. Coetus  1927. Absolwent Gimnazjum Ludwika Lorentza. Student  Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1932 roku student Uniwersytetu w Poznaniu. Autor wielu sarmackich piosenek, m.in. Pieśni do  Barw. Magister praw UP, starszy asystent w Katedrze Teorii i Filozofii i Prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym UP. W wojnie obronnej 1939 roku w 6 Batalionie Pancernym, walczył m.in. w obronie Warszawy. W kampanii francuskiej 1940 roku dowodził plutonem 1 Kompanii Czołgów, później służył w 1 Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kilkakrotnie więziony i ranny, odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi, francuskim Orderem Legii Honorowej i francuskim Krzyżem Wojennym z palmą, belgijskimi Orderem Leopolda i Krzyżem Wojennym z palmą. Pierwszy prezes i redaktor „Komunikatów” Koła Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie w latach 1978-1986.