Ur. 1904 w Warszawie – zamordowany 9 sierpnia 1944 w KL Auschwitz . Coetus 1924. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. przez rok studiował również w Szkole Ligi Narodów w Genewie. Wieloletni prezes Sarmatii, prezes Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego 1925/26, aktywny działacz Związku Polskich Korporacji Akademickich, Kawaler Dyplomu Zasługi i Złotej Odznaki ZPKA, członek wirylista Naczelnego Komitetu Akademickiego (1927–1929), członek Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Sygnatariusz Deklaracji ONR (14 kwietnia 1934), członek Komitetu Organizacyjnego tego ugrupowania. Po delegalizacji organizacji i odejściu z niej Bolesława Piaseckiego, zaangażował się w działalność ONR „ABC”.  Prowadził praktykę adwokacką, był dziekanem Rady Adwokackiej. W 1940 zaprotestował wobec usunięcia przez Niemców adwokatów pochodzenia żydowskiego z warszawskiej listy prawników, za co sam został z niej wykreślony. W czasie służby wojskowej (1929–1930) odbył kurs szkoły podchorążych rezerwy. W 1932 roku został awansowany do stopnia podporucznika rezerwy, natomiast w marcu 1939 do stopnia porucznika. Przydzielono go również do 36 pp Legii Akademickiej. W trakcie wojny obronnej 1939 dowodził kompanią 36 pp w obronie Warszawy. Następnie działał w Delegaturze Rządu na Kraj. W marcu 1943 został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu na Pawiaku. W kwietniu wraz z żoną wywieziono go do KL Auschwitz, gdzie w roku następnym został rozstrzelany.  Ich kilkuletnim synem zaopiekował się Sarmata Stanisław Geyer (również zamordowany w późniejszym czasie przez Niemców).