Ur. 6 października 1916 w majątku Wielątki pow.Pułtusk  – zm. 31 sierpnia 2001 w Legnicy. Coetus 1936. Student SGGW, a po II wojnie światowej absolwent Politechniki Poznańskiej (inż. gorzelnictwa) i Uniwersytetu Poznańskiego ( magister agrotechnik) . W czasie okupacji wysiedlony z rodzinnego majątku. Działał w AK.   Od 1952 r. pracował jako główny technolog Zakładów Przemysłu Spirytusowego we Wrocławiu, a potem w Legnicy. Wykładowca oraz autor książek i podręczników na temat gorzelnictwa. Ratownik górski. Brał aktywny udział w reaktywacji Sarmatii w 1992 roku. Autor słów piosenki korporacyjnej „Ulica Bracka”.