Ur. 25 I 1905 w Hallensee, zm.  8 VII 1954 w Gdańsku.  Coetus 1927. W 1929 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1929–1931 pracował w Państwowym Zakładzie Higieny (PZH) w Dziale Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej, 1931–1932 we Francji i koloniach francuskich, specjalizując się w epidemiologii i medycynie tropikalnej. Od 1933 roku dyrektor Miejskiego Instytutu Higieny w Bydgoszczy, 1934–1938 dyrektor PZH w Poznaniu, 1938–1939 organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Higieny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. W 1939 roku brał udział w walkach w obronie Gdyni i Oksywia, uciekł z niewoli. W okresie 1940–1944 kierownik oddziału walki z chorobami zakaźnymi PZH. W czasie okupacji  działał w AK przy produkcji szczepionek przeciwtyfusowych metodą prof. Weigla. W roku 1944 poseł do Krajowej Rady Narodowej, od sierpnia 1944 do 1946 wiceminister resortu zdrowia. W 1945 roku habilitacja i profesura tytularna, od 1946 w Gdańsku; dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Zorganizował pracownię arbowirusów, jako pierwszy w Polsce zapoczątkował hodowlę tkankową, zorganizował pracownię riketsji, pracownię dżumy i tularemii oraz pracownię entomologiczną. Prowadził również badania z zakresu parazytologii. Zmarł w wyniku błędu popełnionego w czasie zabiegu operacyjnego