Ur. 26 lutego 1901 w Warszawie – zm. 11 listopada 1973 w Warszawie. Coetus 1919. Absolwent Gimnazjum im. E. Konopczyńskiego w Warszawie. Absolwent mechaniki Politechniki Warszawskiej. Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po zakończeniu konfliktu odbywał praktyki w przemyśle mleczarskim w Niemczech i w Danii. W 1931 zorganizował i prowadził wraz z ojcem Biuro Techniczno-Mleczarskie ERIDAN (do  wybuchu  wojny  zaprojektował  i  urządził  200  mleczarni  na  terenie  kraju),  od  1935  kierował  warsztatami  mechanicznymi  w  fabryce  „Pelikan”. W 1937 roku założył własne warsztaty mechaniczne, w których w czasie  okupacji  wykonywał  konspiracyjnie  części  broni  dla  ruchu  oporu.

Po wojnie  w  przemyśle  mleczarskim  w  Centrali  Spółdzielni  Mleczarsko-Jajczarskich, Biurze Projektów Inwestycyjnych Przemysłu Mięsnego i  Mleczarskiego,  Ośrodku  Informacji  w  Fabryce  Aparatury  Mleczarskiej  i  Biurze  Projektowo-Konstrukcyjnym  CZSMI. Wieloletni  wykładowca  maszyn mleczarskich na SGGW i Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie; brat Zygmunta, brat stryjeczny Józefa, Leonarda i Szymona (wszyscy Sarmatia),  brat  stryjeczny  Stanisława (K!  Jagiellonia),  brat  stryjeczny  Jana  i  Zygmunta  (K!  Helania),  brat  stryjeczny  Jana  (K!  Praetoria),  brat  stry-jeczny Michała (K! Corona).