Ur. koło Kowna – zm. po 17 września 1939. Coetus 1908. Student prawa na Uniwersytecie w Petersburgu, założyciel Sarmatii w Petersburgu w 1908 roku. Prezydent miasta Oszmiana (przed wojną woj. wileńskie, obecnie Białoruś). W 1939 roku aresztowany przez Sowietów i wywieziony, zaginął bez wieści na Wschodzie.