Zm. 1940 w Katyniu. Coetus 1919. Kuzyn Kazimierza i Tadeusza (z K! Jagiellonia) oraz Włodzimierza (również Sarmaty). Absolwent Politechniki Warszawskiej. Żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1920. Po wojnie obronnej 1939 roku więziony przez Sowietów. Zamordowany przez NKWD w Katyniu.