Ur. 6  listopada  1905  w  majątku  Grzebsk  k.  Mławy  – zm. 12 marca 1980 w Thais pod Paryżem. Coetus 1923. Absolwent Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Mławie (szkołę ukończył w 1923 roku). Student Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Związku Polskich Korporacji Akademickich X kadencji  (1930/31).  Odznaczony  złotą  odznaką  ZPK!A. Działacz  Bratniej  Pomocy  i  Sodalicji  Mariańskiej. Magister praw  od  1928  roku,  adwokat. W latach 1934-39 prowadził  kancelarię  adwokacką  w  Płocku, w  tym  okresie  był radcą  prawnym  ks.  biskupa  Leona  Wotmańskiego,  zaangażowanym  w  katolicką  działalność edukacyjną z młodzieżą wiejską. Na wniosek kurii za tę pracę odznaczony medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. W wojnie obronnej 1939 w Wilnie internowany przez wojsko sowieckie. Uciekł i przez Rygę, Szwecję i Norwegię dotarł do Francji. W czasie wojny we francuskim ruchu oporu jako członek komórki „Monika”, zatrzymany  przez  Niemców  i  osadzony  w  obozie. Wielokrotnie odznaczany za działalność w konspiracji. Po wojnie  pozostał  na emigracji we Francji. Działacz katolicki i związkowy, m.in. Sekretarz Generalny Administracyjny Polskiego  Zjednoczenia  Katolików. Radca  prawny Misji Katolickiej w Paryżu, odznaczony papieskim orderem św. Sylwestra. Pochowany na cmentarzu w Thiais. Brat Józefa i Szymona, brat stryjeczny Jerzego i  Zygmunta  (wszyscy  Sarmatia),  brat  stryjeczny  Stanisława  (K!  Jagiellonia),  brat  stryjeczny  Jana  i  Zygmunta  (K! Helania),  brat  stryjeczny  Jana  (K! Praetoria), brat stryjeczny Michała (K! Corona).