Ur. 15 maja 1912 w Petersburgu – zm. 17 lutego 2005 w Londynie. Coetus 1933. Student Politechniki Warszawskiej. Inżynier mechanik. W konspiracji kierownik komórki legalizacyjnej Komendy Głównej ZWZ. W Powstaniu Warszawskim walczył na Mokotowie pod pseudonimem „Krzysztof” jako dowódca 3 plutonu w kompanii O-1 batalionu „Olza” pułku „Baszta”. Ranny w czasie obrony reduty „Alkazar”. Odznaczony Krzyżem Walecznych

Po wojnie od 1956 roku na emigracji w Londynie. Jeden z inicjatorów powołania Koła Filistrów K! Sarmatia na Obczyźnie. Od 1986 roku drugi prezes i wydawca „Komunikatów” Koła Filistrów Sarmatii na Obczyźnie. Wraz z Żoną sfinansował druk i wydanie Księgi Stulecia K! Sarmatia w formie spadku dla Korporacji.