Ur. 7 sierpnia 1910 – zm. 29 marca 1982 w Edynburgu. Coetus 1932. Początkowo student Uniwersytetu w Poznaniu, a następnie student Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo w K! Lechia, przeniósł się do Sarmatii. Magister praw. Prokurator w Równem na Wołyniu. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku przez Rumunię dostał się do Brygady Karpackiej w Palestynie. Walczył pod Tobrukiem, Monte Cassino, Piedimonte. Wojnę zakończył jako podporucznik odznaczony Srebrnym Krzyżem z Mieczami i Krzyżem Włoskim. Po wojnie na emigracji w Szkocji.