Ur. 1905 – zm. 8 października 1983. Coetus 1923. Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat. Prezes Związku Filistrów Sarmatii w 1931 roku. Odznaczony złotą odznaką Związku Polskich Korporacji Akademickich. W wojnie obronnej w 2 Pułku Ułanów Grochowieckich w randze porucznika. Dostał się do niewoli i był jeńcem obozu w Woldenbergu. Syn Bolesława, brat stryjeczny Janusza i Stosława (wszyscy Sarmatia).Obie jego siostry wyszły za Sarmatów.