Opłatek środowisk akademickich

In Z życia Sarmatii... by Sarmatia

Dzisiejszy wieczór delegacja K!Sarmatia, na zaproszenie arcybiskupa metropolity warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza, spędziła kolędując w Pałacu Prymasowskim na corocznym opłatku środowisk akademickich. Pośród znamienitych gości nie zabrakło m.in. ministra nauki i szkolnictwa wyższego, p. premiera Jarosława Gowina oraz rektorów warszawskich uczelni wyższych, którzy łamiąc się z nami opłatkiem życzyli dalszych sukcesów w działalności naszej korporacji. Wydarzenie uświetnił występem Chór Uniwersyteru Muzycznego im. Fryderyka Chopina.